تور ترکیه

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند| معابد تايلند| دیدنیهای تايلند

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند (Wat Phra Dhammakaya Thailand) تور تایلند تعطیلات عید در ايالت پاتوم تانی و در شمال بانكوک واقع شده است. و يكی از بزرگ ترين تور تایلند نوروز معابد بودايی در تايلند و دنيا محسوب می شود. معبد فراداما كايا بانکوک تایلند در سال 1970 به مساحت 320.000 هزار متر مربع توسط خان يای ساخت شد. گردشگران تور تایلند بيش از چهار دهه است كه با هر نژاد و سنی از معبد بازدید می نمایند. بر روی گنبد تور تایلند نوروز 97 معبد فراداما كايا بانکوک تایلند مجسمه هايی از بودای طلايی به چشم می خورد كه نماد خلوص، عقل و دانش و روشنگری به شمار تور تایلند فروردین می رود. 

 

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

تصویر معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

تصویر معبد فراداما كايا بانکوک تایلند


برچسب‌ها: <-TagName->، ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 23 دی 1396ساعت Array توسط پناهی نیا  | 

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند| معابد تايلند| دیدنیهای تايلند

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند (Wat Phra Dhammakaya Thailand) تور تایلند تعطیلات عید در ايالت پاتوم تانی و در شمال بانكوک واقع شده است. و يكی از بزرگ ترين تور تایلند نوروز معابد بودايی در تايلند و دنيا محسوب می شود. معبد فراداما كايا بانکوک تایلند در سال 1970 به مساحت 320.000 هزار متر مربع توسط خان يای ساخت شد. گردشگران تور تایلند بيش از چهار دهه است كه با هر نژاد و سنی از معبد بازدید می نمایند. بر روی گنبد تور تایلند نوروز 97 معبد فراداما كايا بانکوک تایلند مجسمه هايی از بودای طلايی به چشم می خورد كه نماد خلوص، عقل و دانش و روشنگری به شمار تور تایلند فروردین می رود. 

 

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

تصویر معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

تصویر معبد فراداما كايا بانکوک تایلند


برچسب‌ها: <-TagName->، ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 23 دی 1396ساعت Array توسط پناهی نیا  | 

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند| معابد تايلند| دیدنیهای تايلند

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند (Wat Phra Dhammakaya Thailand) تور تایلند تعطیلات عید در ايالت پاتوم تانی و در شمال بانكوک واقع شده است. و يكی از بزرگ ترين تور تایلند نوروز معابد بودايی در تايلند و دنيا محسوب می شود. معبد فراداما كايا بانکوک تایلند در سال 1970 به مساحت 320.000 هزار متر مربع توسط خان يای ساخت شد. گردشگران تور تایلند بيش از چهار دهه است كه با هر نژاد و سنی از معبد بازدید می نمایند. بر روی گنبد تور تایلند نوروز 97 معبد فراداما كايا بانکوک تایلند مجسمه هايی از بودای طلايی به چشم می خورد كه نماد خلوص، عقل و دانش و روشنگری به شمار تور تایلند فروردین می رود. 

 

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

تصویر معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

تصویر معبد فراداما كايا بانکوک تایلند


برچسب‌ها: <-TagName->، ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 23 دی 1396ساعت Array توسط پناهی نیا  | 

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند| معابد تايلند| دیدنیهای تايلند

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند (Wat Phra Dhammakaya Thailand) تور تایلند تعطیلات عید در ايالت پاتوم تانی و در شمال بانكوک واقع شده است. و يكی از بزرگ ترين تور تایلند نوروز معابد بودايی در تايلند و دنيا محسوب می شود. معبد فراداما كايا بانکوک تایلند در سال 1970 به مساحت 320.000 هزار متر مربع توسط خان يای ساخت شد. گردشگران تور تایلند بيش از چهار دهه است كه با هر نژاد و سنی از معبد بازدید می نمایند. بر روی گنبد تور تایلند نوروز 97 معبد فراداما كايا بانکوک تایلند مجسمه هايی از بودای طلايی به چشم می خورد كه نماد خلوص، عقل و دانش و روشنگری به شمار تور تایلند فروردین می رود. 

 

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

تصویر معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

معبد فراداما كايا بانکوک تایلند

تصویر معبد فراداما كايا بانکوک تایلند


برچسب‌ها: <-TagName->، ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 23 دی 1396ساعت Array توسط پناهی نیا  |